حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ١٣ نوامبر ٢٠٢١

 

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در ١٣ نوامبر ٢٠٢١ ساعت ١۴ بوقت اروپای مرکزی

با مشارکت و حضور شما، برای دفاع از مظلومیت اقوام ایرانی همصدا شویم

برنامه گذاران و سخنرانان:

آذر ارحمی

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی «مهر ١۴٠٠»

صادق فرخی قصرعاصمی

بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پریسا نیکونام نظامی

چرا اعدام فعالین سیاسی و مدنی

فرهنگ ولی

قتلهای ناموسی

نوید بهداد

بهداشت وعدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران

در پایان هر بخش منتظر نظرات و دیدگاه شما هستیم

بحث آزاد:

حق حیات

و درانتها، پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت ها در ماه آینده

مکان:

۱ . فضای مجازی زووم

  https://zoom.us/j/8057930858?pwd=OTB2U2xEYkd3UlgxRUY5WG43ZlM5dz09

۲ . فضای مجازی یوتیوب

https://www.youtube.com/channel/UCcEgwhyDjX8eJAgN0KgEoMw

٣. اپلیکیشن کانون (پخش مستقیم از تلویزیون)

مسئول جلسه: کریم ناصری
منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر
ضبط صدا: حمید رضایی آذریانی، محمد مراثی، ندا فروغی
ادمین‌ها: وحید حسن‌زاده ابراهیمی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، هانی رستم‌زاده، مجید رئوفی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی