حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 14 نوامبر 2021 ساعت 1700

 

 

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۴ نوامبر۲۰۲۱

 حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر

سخنرانان و موضوع سخنرانی

تی تی خطی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان درمهرماه ۱۴۰۰

آذر ارحمی:

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی

 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسول عباسی زمان آبادی:

تاریخچه شکنجه در ایران

ماریا بابایی:

دگراندیشی در ایران (پیروان سایر ادیان)

غلامعلی نوروزپور:

حق آزادی دین و عقیده در اسناد بین المللی حقوق بشر

تبادل نظر،پرسش وپاسخ شما در پایان هر بخش، ما رابه اهداف مشترکمان نزدیکترمی سازد.

بحث آزاد:

حق امنیت اجتماعی

در انتها بررسی پیشنهادات وتصمیم گیری ها برای ماه آینده

زمان برگزاری: یکشنبه  ۱۴  نوامبر ۲۰۲۱ساعت  ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

مکان::۱ . فضای مجازی زووم

https://zoom.us/j/8057930858?pwd=OTB2U2xEYkd3UlgxRUY5WG43ZlM5dz09

۲ . فضای مجازی یوتیوب   https://www.youtube.com/channel/UCcEgwhyDjX8eJAgN0KgEoMw

3 . اپلیکیشن کانون (پخش مستقیم از تلویزیون)

 مسئول جلسه : سمانه بیرجندی

منشی جلسه:  مریم افتخار

ادمین ها: آذر ارحمی، مهدی افشارزاده، رضا عباسی ،آرشا کجوئیان

صدا بردارانرسول عباسی زمان آبادی، کریم ناصری

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

     کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان