حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

کشتە و زخمی شدن ۱۷ کولبر در ماه نوامبر ٢٠٢١

هەنگاو: طی ماه نوامبر دستکم ۱۷ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه نوامبر ۲۰۲۱، دستکم ۱۷ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۵۳٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۱ کولبر جانش را از دست دادە و ۱۶ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند.

بیشترین قربانیان در استان کرمانشاه با٩ مورد ثبت شده است.

 

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ۹ مورد (۱ کشته و ۸ زخمی) معادل ۵۳٪ کل موارد.

انفجار مین : ۱ مورد (۱ زخمی) معادل  ۶٪ کل موارد.

ضرب و شتم توسط نظامیان : ۱ مورد (۱ زخمی) معادل  ۶٪ کل موارد

سوانح طبیعی : ۱ مورد (۱ زخمی) معادل  ۶٪ کل موارد

سوانح رانندگی: ۵ مورد (۵ زخمی) معادل ۲۹٪ کل مواد

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ۲ مورد شامل (۲ زخمی).

استان کُردستان (سنندج): ۶ مورد شامل ( ۱ کشته و ۵ زخمی ).

استان کرمانشاه : ۹ مورد شامل ( ۹ زخمی ).