حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

تخریب مسجد اهل سنت و منازل مسکونی هموطنان بلوچ در چشمه زیارت زاهدان توسط مأموران

مأموران به همراه اداره منابع طبیعی زاهدان با همکاری نیروهای نظامی، مسجد اهل سنت و منازل مسکونی هموطنان بلوچ در چشمه زیارت زاهدان در این منطقه را تخریب کردند.

اداره منابع طبیعی رژیم زمینهای مسکونی شهروندان را اراضی ملی عنوان کرده و به این بهانه و با همکاری نیروهای نظامی، مسجدی که تازه بازسازی شده بود را به همراه بسیاری از منازل مسکونی شهروندان بلوچ تخریب کرده‌اند.

در هفته‌ها و ماههای گذشته بسیاری از زمینهای شهروندان در مناطق سفیدک زاهدان، کورسر، چادران، میرآباد، رمین، زرآباد، وشنام، محله جنگلوک چابهار توسط ارگانهای سپاه و ارتش پس از تخریب منازل مصادره شده‌اند.

گزارش یکی از هموطنان درباره تخریب مسجد اهل سنت در زاهدان چشمه زیارت:

«این هم مسجد اهل سنت در زاهدان چشمه زیارت توسط مأموران نیروی انتظامی تخریب شد. متأسفانه این نظام جمهوری اسلامی که با پول همین ملت در کشورهای گوناگون داره سرمایه‌گذاری می‌کند برای اماکن مذهبی می‌سازد. دارد امام‌زاده می‌سازد. ولی اینجا دارد مسجد اهل سنت را که با پول مردم و با پول مستضعفین اینجا ساخته می شوند دارد تخریب می‌کند شما خودتان قضاوت کنید. خدا در قرآن مجید به ما گفته است که اماکن مقدسه یهود و نصارا احترام بگذارید. ولی اینها به مسجد و قرآن ما رحم نمی‌کنند».